Adamovaadamova

В сети был в 1 месяц назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

«Г1о х1умш дац» переведите, пожалуйста 🙏🏻🙏🏻

1 месяц назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Сем хил

1 месяц назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Биина дуй къар би ас, йина ч1аг1о йохи ас, Зуд йолу к1ант хаза хилла, са дог ойла хийца елла. Биина дуй къар би ас, йина ч1аг1о йохи ас, Зуд йолу к1ант хаза хилла, са дог ойла х...

1 месяц назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

«Са корт хьовзинарг ю/ву» Переведите, пожалуйста 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2 месяца назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Са корт хьовзинарг (переведите, пожалуйста)🙏🏻🙏🏻

2 месяца назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Юьт вай и тем ( переведите, пожалуйста)🙏🏻🙏🏻

2 месяца назад
Adamovaadamova добавил(а) комментарий

Ца дало

3 месяца назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Ястлур ю

3 месяца назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Даг веан хинц?

3 месяца назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Са корт хьовзинарг

3 месяца назад
Adamovaadamova добавил(а) комментарий

Хаз г1ан гахь дицлахь Сун? Переведите , пожалуйста

3 месяца назад
Adamovaadamova добавил(а) комментарий

Переведите, пожалуйста 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

3 месяца назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

«Дависа хьа» Переведите, пожалуйста 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥹

3 месяца назад
Adamovaadamova добавил(а) комментарий

Переведите, пожалуйста 🙏🏻🥹

3 месяца назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Хаз г1ан гахь дицлахь Сун? Переведите , пожалуйста 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥹

3 месяца назад
Adamovaadamova добавил(а) комментарий

Переведите, пожалуйста 🙏🏻 

3 месяца назад
Adamovaadamova запросил(а) перевод текста

Хаз г1ан гахь дицлахь Сун

4 месяца назад